Raha tagastamise garantii

UPS pakub teatud teenustele ja valitud sihtpunktidele tasuta raha tagastamise garantiid. Et teada saada, kas see kehtib Teie saadetisele, minge aadressile www.ups.com, valige „Calculate Time and Cost“ („Arvestage aeg ja hind“) ja sisestage oma saadetise andmed. Samuti võite võtta ühendust kohaliku UPSi klienditeeninduskeskusega numbril 666 4700. Kohtades, kus raha tagastamise garantii on teenustele kohaldatav, kuid me ei suuda kättetoimetamise katset asjassepuutuva ajaperioodi jooksul teha, siis nõudmisel korvame või krediteerime Teile (või teisele isikule, kes maksis saatmise eest) saatekulud (või proportsionaalse summa sellest saadetisest, kus ainult osa saadetisest ei jõua kohale lubatud ajaks) netosummana ilma lisatasude, käibemaksu, tollimaksu, muude maksude ja riigilõivuta juhul, kui järgmised tingimused on täidetud:

  1. saatedokumendid (kaasa arvatud sildid) peavad olema õigesti täidetud ja vastaval pakil peab olema saateleht, mis on valmistatud UPS WorldShip poolt või mis on muul viisil vastavuses UPSi silditamisjuhistega;
  2. muud dokumendid, mida nõuab päritolumaa, sihtpunkt või transiitriik, peavad olema täielikult ja täpselt täidetud ning pakiga kaasa pandud;
  3. kui kohaldatav, peab pakil olema „Laupäevase kättetoimetamise“ (Saturday Delivery) marsruudi tähis (sihtpunktidesse, kus see teenus on kättesaadav);
  4. saadetis peab olema UPSile üle antud mitte hiljem, kui UPSi poolt määratud tähtajal, et garanteerida saadetise tähtajaline kättetoimetamine;
  5. Te peate edastama UPSile oma pretensiooni kirjalikult või telefoni teel 15 päeva jooksul, alates lubatud kättetoimetamise kuupäevast ning teatama meile saaja nime ja aadressi, saadetise kuupäeva, paki kaalu jaUPSi jälgimisnumbri;
  6. saadetis ei tohi vajada lisakäsitlemist või sisaldada suuremahulist pakki, nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi osas „Valikulised teenused ja lisatasud“.

Garantii ei kehti, kui kättetoimetamine on hilinenud paki tõttu, mis ei ole vastavuses UPSi Veotingimuste ja -korra punktis 3.1 määratletud tingimuste ja piirangutega, meist mitteolenevatest sündmustest (nagu on ära toodud meie Veotingimuste ja -korra punktis 6) või saatmise katkestamisest või paki tagasisaatmisest nagu on ära toodud meie Veotingimusteja -korra punktis 3.3 või mistahes UPSi kinnipidamisõigusest, mis on vastavuses meie Veotingimuste ja -korraga.

Mitmetimõistmise välistamiseks piirduvad UPSi raha tagasimaksmise garantiist tulenevad kohustused ülaltooduga ning muus osas ei sätesta garantii mitte mingil kujul lubadust või avaldust, et saadetis saabub mistahes kindlaks ajaks.

EKLT OÜ. Valukoja 22, 11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 666 4700, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.