Teenusepirirangud

UPS ei toimeta kohale saadetisi postkontorites asuvatesse nimekastidesse ega võta neist saadetisi peale.

Maksimaalne väärtus või deklareeritud väärtus iga paki kohta on 50 000 USD või kohaliku valuuta ekvivalent.

Juveelitooteid ja kelli, (välja arvatud dekoratiivehted ja -kellad1) sisaldava paki maksimaalne väärtus või deklareeritud väärtus paki kohta on 500 USD või kohaliku valuuta ekvivalent.

Tasumine Kättetoimetamisel (COD) teenust osutatakse Eestis, ELis, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Maksimaalne COD summa, mida tšekitehingute puhul paki kohta inkasseeritakse, on 50 000 USD või selle ekvivalent kohalikus valuutas.

Maksimaalne summa, mida UPS üksikadressaadilt sularahas aktsepteerib, on 5 000 USD või selle ekvivalent kohalikus valuutas päeva kohta (Prantsusmaal maksimaalselt 750 EUR).

Kohaliku UPS 1 Tagastuskatse Plus (UPS 1 Attempt Returns Plus) saadetise korral on paki maksimaalne lubatud või deklareeritud väärtus 999 USD ning kohaliku UPS 3 Tagastuskatset Plus (UPS 3 Attempt Returns Plus) saadetise korral 50 000 USD või selle ekvivalent kohalikus valuutas.

Maksimaalne lubatud või deklareeritud väärtus rahvusvahelise UPS 1 Tagastuskatse Plus (UPS 1 Attempt Returns Plus) või UPS 3 Tagastuskatset Plus (UPS 3 Attempt Returns Plus) saadetise ühe paki kohta on 50 000 USD; klient peab olema veendunud, et kõikidest saadetistest, mille tegelik või deklareeritud väärtus ületab 999 USD, koostatakse raport, millele UPSi kuller annab allkirja saadetise pealevõtmisel. Juhul, kui kõrge väärtusega saadetistest ei ole tehtud vastavat raportit või see on jäänud UPS kulleri poolt allkirjastamata, on iga sellise saadetise maksimaalne või deklareeritud väärtus piiratud 999 USD-ga.

Võtke ühendust oma UPS klienditeeninduskeskusega numbril 666 4700, et teada saada kohaliku valuuta ekvivalenti.

Kaalu- ja mõõdupiirangud

UPS on kehtestanud kõigi UPS teenustega saadetavatele saadetistele konkreetsed kaalu- ja suurusepiirangud. Piirangud kehtivad ainult üksikutele saadetistele. Saadetisel, mis sisaldab mitut pakki, ei ole üldkaalu ega pakkide arvu osas mingeid piiranguid.

Ühe paki maksimaalne kaal (tegelik kaal) on 70 kg2.

Ühe paki maksimaalne pikkus on 270 cm.

Ühe paki maksimaalne mõõde on 419 cm (pikkuse ja ümbermõõdu summa).

Pikkus on paki või eseme pikim külg.

Ümbermõõt = (2 x laius) + (2 x kõrgus)

pack1

pack2

Saadetised, mis kaaluvad enam kui 25 kg, vajavad spetsiaalset raskekaalulise saadetise silti.

Saadetised, mille mõõdu ja kaalu suhe on suur, võivad omada suuremat üldist mahukaalu kui on nende tegelik kaal. Sellisel juhul võtab UPS tasu arvestamisel aluseks üldise mahukaalu.

Saadetiste suhtes, mis vajavad lisakäsitlemist, võib kohaldada lisakäsitlemise tasu.

Saadetiste suhtes, mis ületavad teatud mõõtmete suhtes kehtestatud piirangud, kuid ei ületa UPSi saadetiste maksimummõõtu paki kohta, võib kohaldada suuremahulise saadetise lisatasu.

Saadetisi, mis ületavad UPSi saadetiste kaalu ja mõõtmete suhtes kehtestatud piiranguid, saatmiseks vastu ei võeta. Kui need avastatakse UPSi väikesemahuliste pakkide seast, kohaldatakse nende suhtes ülemõõduliste saadetiste tasu.

1 Dekoratiivehted ja -kellad: ehted ja kellad, mille jaehind on madalam kui 150 USD/tk ning mis ei sisalda väärismetalle ega -kive.

2 Ülaltoodud piirmäärad kehtivad enamuse pakkide ja sihtpunktide kohta, kuid on ka mõningaid erinevusi, kuna mõnedes riikides kehtivad erinevad kohalikud piirangud. Lisateabe  saamiseks võtke palun ühendust UPS klienditeeninduskeskusega numbril 666 4700.

EKLT OÜ. Valukoja 22, 11415 Tallinn, Estonia
Phone: +372 666 4700, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.